Funkcie tlakomerov OMRON

Prehľad technológií a funkcií, ktoré robia z tlakomerov OMRON celosvetovo najpredávanejšiu značku tlakomerov pre domáce aj profesionálne použitie.

Pre vysokú presnosť a príjemné meranie:


Technológia IntelliSenseOMRON-IntelliSense-logo

Jedinečný systém inteligentného nafukovania a vyfukovania manžety. Tlakomery s technológiou IntelliSense nafukujú manžetu iba toľko, koľko je pre správne odmeranie krvného tlaku potrebné. Riadia sa vždy aktuálnou výškou krvného tlaku. Technológia IntelliSense zabezpečí:

  • Presné výsledky - IntelliSense vykonáva dve merania počas jedného meracieho cyklu. Prvé meranie pri nafukovaní manžety, druhé pri vyfukovaní. Vďaka tejto metóde dvojitého merania sú výsledky vždy presné a spoľahlivé.
  • Rýchle a príjemné meranie - IntelliSense nafúkne manžetu presne toľko, koľko je pre správne vyhodnotenie potrebné. Doba merania je podstatne skrátená a paža nie je zbytočne dlho a bolestivo stláčaná.
  • Vyššiu odolnosť voči arytmiám - IntelliSense umožní meranie krvného tlaku aj pacientom s určitými typmi arytmií srdca (poruchami srdcového rytmu).
  • Šetrí manžetu aj batérie - IntelliSense zbytočne neprefukuje manžetu tlakomeru, čím predlžuje jej životnosť aj životnosť batérií. 

Technológia IntelliSense: vo všetkých modeloch tlakomerov OMRON

Intelli manžetaIntelli-manzeta-tlakomery-OMRON

Vďaka veľkej snímacej ploche okolo celej paže táto manžeta odstraňuje nepresnosti spôsobené nesprávnym umiestnením manžety. Je známe, že hlavným zdrojom chybne nameraných hodnôt je práve nesprávne umiestnenie manžety. Intelli manžeta odstraňuje dopad nesprávne umiestnenej manžety na presnosť merania. Táto pevná tvarovaná manžeta sa ľahko nasadzuje jednou rukou, takže meranie krvného tlaku je ešte jednoduchšie.  

Intelli manžeta: OMRON M3 ComfortOMRON M4 Intelli IT, OMRON M6 ComfortOMRON M7 Intelli IT

 

Kontrola správneho nasadenia manžetyOMRON-ikona-manzeta-OK

Tlakomer vás upozorní na nesprávne upevnenú manžetu na paži (neutiahnutú, voľne nasadenú). Prípadne úplne zastaví meranie krvného tlaku. Správne nasadenie manžety bude počas nafukovania potvrdené symbolom OK.

Kontrola správneho nasadenia manžety: vo všetkých modeloch tlakomerov OMRON pre domáce použitie

Detekcia pohybu tela počas meraniaOMRON-ikona-detekcia-pohybu

Tlakomer s touto funkciou vás po meraní upozorní, že ste sa pravdepodobne počas merania hýbali, alebo rozprávali. To by mohlo ovplyvniť výsledok merania a odporúča sa meranie zopakovať.

Detekcia pohybu: vo väčšine tlakomerov OMRON (okrem OMRON M2, OMRON M2 Basic, OMRON RS1, OMRON RS2, OMRON RS4)

APS polohový senzor (iba v zápästných modeloch tlakomerov)OMRON-ikona-APS-polohovy-senzor

Automatický senzor správnej polohy zápästia zabezpečí vždy presné výsledky. Upozorní na správnu polohu zápästia, ktorá je veľmi dôležitá pre dosiahnutie presných výsledkov pri meraní zápästným tlakomerom. Tlakomery na zápästie tak merajú vďaka polohovému senzoru rovnako presne ako tlakomery na pažu.

APS polohový senzor: OMRON RS4OMRON RS7 Intelli IT

Klinicky overená presnosťKlinicky-overene-tlakomery

Presnosť digitálnych tlakomerov OMRON bola overená klinickou štúdiou. Tlakomery OMRON spĺňajú medzinárodné certifikáty na overenie presnosti BHS (A/A) / AAMI / IP (ESH) v porovnaní s ortuťovými tlakomermi. Niektoré tlakomery boli klinicky skúšané aj v špecifických situáciách ako napr.: obézni pacienti, starší pacienti, deti a tehotné ženy. 

Klinicky overená presnosť: všetky modely tlakomerov OMRON


Pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:

Detekcia nepravidelných pulzov - arytmieOMRON-ikona-arytmie

Tlakomer upozorní na zachytenie nepravidelného pulzu počas merania, ktorý môže poukazovať na riziko arytmie. Zobrazené sú vždy iba spoľahlivé hodnoty tlaku krvi. Ak sa vám tento symbol zobrazuje po meraní krvného tlaku často, informujte svojho lekára.

Detekcia nepravidelných pulzov: vo všetkých modeloch tlakomerov OMRON

AFibFunkcia AFib (automatické meranie 3x po sebe)

Detekcia rizika fibrilácie predsiení srdca. Tlakomer s funkciou AFib vás upozorní na nepravidelné pulzy ktoré by mohli naznačovať atriálnu fibriláciu. Tá je najčastejšou príčinou mozgovej mŕtvice. Pri vyvolaní funkcie AFib tlakomer uskutoční automaticky 3 merania po sebe a vyhodnotí riziko fibrilácie predsiení srdca na ktoré následne upozorní zobrazením ikony na displeji.

Funkcia AFib: OMRON M6 ComfortOMRON M7 Intelli IT

Indikátor vysokého krvného tlaku - hypertenzie

Tlakomer vás zobrazením ikony na displeji upozorní na prekročenie hranice vysokého krvného tlaku pre domáce meranie podľa kritérií WHO (hodnoty nad 135/85 mmHg).

Indikátor vysokého krvného tlaku: vo väčšine modelov tlakomerov OMRON pre domáce použitie (okrem OMRON M2 Basic, OMRON RS1)

Upozornenie na rannú hypertenziu (týždenné priemery)OMRON-ikona-ranna-hypertenzia-new

Tlakomer s funkciou upozornenia na rannú hypertenziu vypočíta týždenné priemery ranných, v niektorých prípadoch aj večerných hodnôt krvného tlaku. Práve ranný vzostup krvného tlaku najviac súvisí s počtom infarktov a mozgových príhod. Výsledky ranného merania krvného tlaku majú vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako náhodné merania počas dňa. Tlakomery s touto funkciou pomôžu odhaliť zvýšené kardiovaskulárne riziko spôsobené rannou hypertenziou.

Upozornenie na rannú hypertenziu: OMRON M6 ComfortOMRON M7 Intelli IT, OMRON RS4, OMRON RS7 Intelli IT


 Pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov

Aplikácia OMRON ConnectOMRON-Connect-logo-okraj

Bezdrôtový prenos dát do telefónu alebo tabletu. Namerané dáta tlakomerom s touto funkciou je možné automaticky odoslať do aplikácie OMRON connect, ktorá umožňuje namerané údaje nie len uchovávať, sledovať grafy histórie a priemery, ale aj zdieľať namerané výsledky s ďalšími aplikáciami (napr. Apple Health, Google Fit) či vašim lekárom. Aplikácia je bezplatná, dostupná aj v českom jazyku z GooglePlay a AppStore.

Aplikácia OMRON Connect: OMRON M2 Intelli IT,  OMRON M4 Intelli ITOMRON M7 Intelli ITOMRON RS7 Intelli ITOMRON EVOLV 

Tip: Používanie aplikácie na sledovanie zdravia dokázateľne prispieva k zníženiu hodnôt krvného tlaku. Až 70 % aktívnych používateľov aplikácie OMRON connect vykazovalo po 6 mesiacoch nižší krvný tlak.

Priemer posledných troch meraníOMRON-ikona-priemer-merania_1

Tlakomer vypočíta priemernú hodnotu krvného tlaku z posledných troch meraní (ak boli uskutočnené z rozmedzí maximálne 10 minút). Táto funkcia pomôže objektívnejšie vyhodnotiť namerané výsledky najmä pri kolísavom krvnom tlaku.

Priemer posledných troch meraní: vo všetkých modeloch tlakomerov OMRON

Duálny displej

Veľký displej niektorých modelov tlakomerov umožňuje zobraziť súčasne aktuálne nameraný výsledok krvného tlaku a pulzu spolu s predchádzajúcimi hodnotami. Jednoducho sa tak dajú výsledky porovnávať priamo na displeji bez nutnosti vyvolávania dát z pamäte.

Duálny displej: OMRON M6 ComfortOMRON M7 Intelli IT

 

Pozrite si prehľadnú tabuľku porovnania vlastností a funkcií tlakomerov OMRON na pažu a tlakomerov OMRON na zápästie.