Krvný tlak - čo by ste o ňom mali vedieť

Krvný tlak je tlak cirkulujúcej krvi vyvíjaný na steny ciev. Väčšinu tohto tlaku spôsobuje srdce pumpovaním krvi do krvného obehu.

Čo znamenajú hodnoty krvného tlaku

Krvný tlak sa vyjadruje dvoma hodnotami:

 • Systolickým tlakom (vyššia hodnota) - maximálny tlak krvi, ktorý sa dosahuje pri údere srdca, tj. pri vytlačení krvi do celého tela
 • Diastolickým tlakom (nižšia hodnota) - najnižší tlak krvi počas relaxácie srdca medzi dvoma údermi

Jednotkou merania krvného tlaku sú milimetre ortuťového stĺpca označované skratkou "mmHg" (aj u digitálnych tlakomerov).

Krvný tlak môže byť:

 • Normálny – ideálna hodnota krvného tlaku je do 120 / 80 mmHg
 • Nízky (hypotenzia) – ak sú hodnoty krvného tlaku nižšie ako 90 / 60 mmHg
 • Vysoký (hypertenzia) – ak hodnoty krvného tlaku trvale prevyšujú 140 / 90 mmHg

Kategorie-krvneho-tlaku

Nakoľko krvný tlak kolíše, nemusíme sa znepokojovať ojedinelou vysokou hodnotou. Dôležitý je dlhodobý trend.


Čo je hypertenzia

Hypertenzia je ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenými hodnotami krvného tlaku ktoré trvale prevyšujú 140 / 90 mmHg.

Symptómy vysokého krvného tlaku

Problémom vysokého krvného tlaku je, že zvyčajne nemá žiadne prejavy. Necítime ho. Preto býva hypertenzia často nediagnistikovaná. Bohužiaľ sa stáva, že sa o svojom vysokom krvnom tlaku prvýkrát dozvieme až pri prijatí do nemocnice s cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovým infarktom.

Preto je potrebné aby sme si krvný tlak pravidelne merali. Či už v ambulancii lekára, tak aj doma kvalitným tlakomerom.

Aké sú riziká hypertenzie

Tlak krvi so zvyšujúcim sa vekom stúpa. Steny veľkých tepien časom tuhnú a menšie cievy sa zužujú. Srdce musí preto vynakladať väčšie úsilie aby zabezpečilo plynulý obeh krvi.

Pri hypertenzii (tlaku krvi vyššom ako 140/90 mmHg) je tlak krvi na vnútornú stranu tepien veľmi vysoký, čo môže spôsobiť ich poškodenie. Zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu potom viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu - cievnej mozgovej príhode, či srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak zaťažuje najviac srdce, mozog, cievy, ale aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Čo spôsobuje hypertenziu

Existuje množstvo faktorov, ktoré zvyšujú riziko rozvoja vysokého krvného tlaku. Medzi hlavné príčiny hypertenzie patrí:

 • fajčenie
 • nadváha
 • stres
 • málo pohybu
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • nadmerné solenie jedla
 • vyšší vek
 • dedičné faktory
 • iná zdravotná príčina (napr. nesprávna tvorba hormónov nadobličiek a pod.) 

Ako znížiť krvný tlak

Riziko vysokého krvného tlaku je možné znížiť zmenou životného štýlu, ako je:

 • zanechanie fajčenia
 • zníženie telesnej hmotnosti
 • zníženie konzumácie alkoholu
 • zvýšenie telesnej aktivity
 • zníženie príjmu soli
 • zdravé stravovanie
 • obmedzenie užívania liekov, ktoré spôsobujú zadržiavanie vody a sodíka v tele

Dôležitá je pravidelná kontrola tlaku a spolupráca s lekárom. Ten vám v prípade potreby môže predpísať vhodné lieky.

Na základe nových klinických štúdií* aj používanie aplikácie na sledovanie zdravia dokázateľne prispieva k zníženiu hodnôt krvného tlaku. Umožní používateľom riadiť svoje zdravie a pomôže zvýšiť disciplínu pri dodržiavaní liečby hypertenzie. Až 70 % aktívnych používateľov aplikácie OMRON connect vykazovalo po 6 mesiacoch nižší krvný tlak.

Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie. Cieľom liečby je z dlhodobého hľadiska čo najviac znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a úmrtnosť.

*Weinfeld JM, et al Home Blood Pressure Monitoring. Am Fam Physician. 2021 Sep 1,104(3):237-243. Erratum in: Am Fam Physician. 2022 Feb 1,105(2):115


Nízky krvný tlak

Nízky krvný tlak (tlak krvi nižší ako 90/60 mmHg) zvyčajne nebýva nebezpečný a u niektorých ľudí je úplne bežný. Medzi jeho prejavy môžu patriť závrate, mihanie pred očami či hučanie v ušiach. Nízky krvný tlak môže byť síce nepríjemný, ale nemáva spravidla žiadne negatívne dopady na zdravie.

Príčiny nízkeho krvného tlaku môžu byť rôzne. Od vrodených dispozícií, cez podvýživu či dehydratáciu, ochorenia periférnych nervov či endokrinného systému až po nesprávnu liečbu vysokého krvného tlaku.

Nízky tlak sa na rozdiel od vysokého lieči medikamentami len výnimočne. Zvyčajne postačuje úprava životného štýlu ako pravidelná a vyvážená strava bohatá na soli a vitamín C, dostatočný príjem tekutín, pohyb či otužovanie.